تعرفه‌های انعطاف‌پذیر
پرداخت ماهیانه
فقط هزینه‌ی امکاناتی که استفاده می‌کنید را بپردازید

همیشه دردسترس

با استفاده از زیرساخت‌های اختصاصی و تحت نظارت ما، همواره دردسترس باشید.

به‌روزرسانی مستمر

با استفاده از خدمات SaaS همیشه از آخرین نسخه‌ها استفاده خواهید کرد، بدون کوچکترین اقدامی از طرف شما! کافیست مشکلات را به ما گزارش دهید، در اسرع وقت آن‌ها را حل می‌کنیم.

رویدادتان را همراه خود داشته‌باشید

با اپلیکیشن اختصاصی ۳مینار، از رویدادتان جا نمانید. آخرین پیام‌ها و اخبار را در‌حرکت مدیریت کنید.